Kako do stipendije u Americi ?

ISA Beograd

Internacionalna Sportska Akademija je jedna od najvećih svetskih agencija po kriterijumu ukupnog broja univerziteta i trenera kojima možemo predstaviti vaš sportski talenat. Naš servis je u direktnim kontaktima sa 12132 glavna trenera sa 2266 Univerziteta i Koledža u SAD. Sve akademske institucije sa kojima sarađujemo su uključene u tri najvažnije sportske asocijacije Amerike i to: NCAA, NJCAA i NAIA. 

Put do stipendije

  1. Kompletiranje i slanje Prijave
  2. Intervju / prvi razgovor sa nama
  3. Individualna procena kandidata
  4. Profesionalna prezentacija
  5. Faza pregovora
  6. Priprema kandidata
  7. Prve ponude
  8. Obaveze prema nama
  9. Potpisivanje ugovora
  10. Briga o kandidatima

Korak 1

Prijava

Prvi korak je popunjavanje i slanje prijave. Prijava nije obavezujuća i služi za bolje upoznavanje sa potencijalnim stipendistima. Prijavu možete poslati on-line, putem elektronske pošte (kao attachment ) ili doneti lično do Agencije. Ako želite da ispunite on-line prijavu kliknite ovde.

Korak 1

Korak 2

Prvi razgovor sa nama

Posle dobijene prijave, agencija kontaktira kandidata i zakazuje razgovor. Razgovoru obavezno prisustvuju roditelji. Svrha prvog razgovora je da se roditelji upoznaju do detalja sa svim aspektima školovanja u Americi, našim servisom, karakteristikama programa i samom procedurom. Razgovor u proseku traje sat vremena.

Korak 2

Korak 3

Individualna Procena Kandidata

 Posle obavljenog prvog razgovora sa Agencijom, kandidat stiče realniju sliku o proceduri i svojim mogućnostima na osnovu kojih odlučuje o nastavku i uključenju u program. Kandidat i njegovi roditelji sami procenjuju da li zele da nastave proceduru. U nekim slučajevima težnje roditelja i kandidata nisu realne i dovoljno objektivne, a treba imati u vidu da sportsku stipendiju nije lako dobiti i da se radi o stipendijama u vrednosti i do 200.000 $. Zbog toga je pre sledeće faze potrebno da se kandidat upozna sa svim detaljima programa. Jos jednom naglašavamo da mi ne obezbeđujemo stipendije i da to niko po američkom Zakonu o školstvu i stipendijama i ne može da uradi izuzev trenera / Univerziteta. Ključna funkcija naseg servisa je da predstavljamo kandidate trenerima i nudimo jedinstvenu priliku kandidatima da budu izabrani. Na osnovu naše prezentacije treneri odlučuju o visini stipendije. Postavlja se jednostavno pitanje: ako treneri individualno odlučuju o visini stipendije, da li kandidat moze sam, bez Agencije, da pošalje prijavu treneru? Odgovor je – DA! Međutim, koje su šanse da kandidat dobije stipendiju na osnovu individualnog pristupa i kontakta? MALE! Treneri dobijaju do 3.000 individualnih prijava godišnje. Više je razloga za smanjene šanse u individualnom pristupu: 
a) nerealno prikazivanje ličnih podataka i neobjektivnost,
b) izostavljanje relevantnih podataka (nije trenerima bitan samo sportski profil, najbolji koledži traže vrhunske kandidate sa znatno širim profilom,
c) kandidati ne ispunjavaju uslove ili ne znaju sve potrebne uslove za upis na koledž,
d) osnovni princip sportskog menadžmenta – nije bitno koliko je sportista dobar, talentovan, već koliko trenera zna da on postoji. Mi imamo mogućnost da upoznamo kandidata sa svim trenerima u mreži.

Korak 3

Korak 3.1

!!!VAŽNA NAPOMENA!!!

Radi zaštite kandidata, Agencije i trenera u Americi pre prve uplate potpisuje se Ugovor, a svaki razgovor obavljen u Agenciji će se snimati. Na taj način su zaštićeni pre svega naši kandidati. Snimanjem svih razgovora u Agenciji kandidati i njihovi roditelji su sigurni da ce se dogovor ispoštovati. Agencija i njeni predstavnici na taj način bolje upoznaju kandidate sa svim aspektima i znaju da je na valjan način shvaćen program. Naše iskustvo u poslu vezanim za sportske stipendije govori da ima puno nepoštenih ljudi koji obećavaju nerealne stvari i jednostavno želimo da kandidati budu uvereni da su na pravom mestu od samog početka naše saradnje. Nadamo se da razumete i podržavate naše stavove po ovom pitanju.

Korak 3.1

Korak 4

Profesionalna prezentacija

Po dobijanju uplate svaki kandidat postaje korisnik i punopravni član našeg servisa. Izrađuje se opširni profesionalan profil, sa sportskim, akademskim i ličnim podacima, motivaciono pismo, video snimak u trajanju od 5 do 8 minuta, statistika. Na osnovu te prezentacije zainteresovani treneri stiču zaista kompletnu sliku o kandidatu i vrše dalje procene. Takav servis nudi mogućnost kandidatu da prisustvuje na više proba (tryout), bez troškova odlaska u Ameriku i komunikacije sa mnogim trenerima. Svaki kandidat ima dovoljno vremena da brine i koncentriše se na individualni razvoj i trening, što je i najbitnije za mlade sportiste. Prednosti korišćenja našeg servisa su višestruke:
a) ušteda novca
b) ušteda vremena – igrač i roditelji su posvećeni sebi i treninzima, ne gubi se vreme na traženje kontakata i raspitivanja oko procedure upisa i potrebnih dokumenata.
c) treneri uspesno sarađuju sa nama i koriste naš servis preko 12 godina. Svake godine imamo otvorene ponude i scouting misije.

Korak 4

Korak 5

Faza pregovora

Servis preuzima na sebe kompletnu fazu pregovora oko visine stipendije. Agencija dobija naknadu, i to procenat u odnosu na visinu stipendije, ili fiksnu naknadu dogovorenu prilikom potpisivanja ugovora. U interesu nam je da svaki kandidat dobije što veću stipendiju, a Agencija se bori za svakog kandidata i nudi kompletan servis.

Korak 5

Korak 6

Priprema kandidata

Kandidat u ovoj fazi mora krenuti u pripireme za polaganje testova, ACT, SAT ili TOEFL, u zavisnosti koji ispit traži koledž na koji aplicira. Takode, kandidat mora biti oslobođen obaveza prema drugim osobama, klubovima (sportski menadžeri, ugovor sa klubom koji obavezuje kandidata itd…). Kandidat mora imati slobodan status, tačnije status amatera, odnosno nijednu pravnu obavezu prema drugim licima ili organizacijama. Naravno obavezno je nastaviti treninge u matičnom klubu.

Korak 6

Korak 7

Prve ponude

Agencija ima obavezu da prikaže sve ponude kandidatu. Uz asistenciju roditelja, kandidat uz sugestiju Agencije bira koledž/univerzitet gde će nastaviti svoje školovanje i sportsku karijeru.

Korak 7

Korak 8

Obaveze prema Agenciji

Obaveze su vezane isključivo za ugovor koji potisuje kandidat pre početka procedure. U ovoj fazi treba uplatiti samo depozit koji potvrđuje naše angažovanje i koji je po ugovoru definisan kao nepovratan. Tek po završenom poslu, dakle pošto kandidat potpiše ugovor sa univerzitetom i dobije formular F-1 koji potvrđuje stipendiju, kandidat po ugovoru plaća i Agencijski honorar.

Korak 8

Korak 9

Potpisivanje Ugovora

Najznačajniji dan za svakog roditelja i sportistu. Ugovor se potpisuje u Agenciji između Univerziteta/Koledža i kandidata. Ugovori su opširni i definišu sve međusobne obaveze kandidata i Univerziteta. Potpisivanje ugovora ujedno garantuje i visinu stipendije.

Korak 9

Korak 10

Briga o kandidatima

Mi brinemo o kandidatima i posle uspešno završenog posla. Kandidatima nudimo mogućnosti zaposlenja unutar koledža, pronalaženje zajma – kredita (student loan – financial aid) u sklopu koledža, koji mogu biti jako povoljni i otplaćuju se u nekim slučajevima po prvom zaposlenju. Nudimo i asistenciju pri nastavku karijere, sugestije ili pronalazak profesionalnog sportskog okruženja ili zaposlenje u struci. Agencija se bavi i edukativnim programima za mlade u Americi.

Korak 10